tisdag 31 augusti 2010

Kapitalet II. Inledning

Allt du vill veta men inte vågat fråga om Kapitalets andra band:
Inledning

Sommaren 2010 anordnade CMS (Centrum för marxistiska samhällsstudier) I Göteborg en sommarstudiecirkel i Karl Marx’ Kapitalet. Andra boken. CMS har under en rad år studerat Första boken, men stannat där. Andra boken är känd för att vara betydligt mindre intressant än första. Det är i Första boken som Marx analyserar kapitalismens mest grundläggande institutioner. I Andra boken däremot handlar det, som undertiteln säger, om kapitalets cirkulationsprocess, något som kanske inte är fullt så upphetsande. Och ändå är det ju så att många trådar hänger lösa efter det att man läst första boken. Trådar som kanske får sin lösning i andra eller tredje bandet.

Tanken med att läsa hela andra bandet i ganska hög takt under en sommar var att kunna starta en studiecirkel i det Tredje boken under hösten. Meningen är att personer som läst första bandet tidigare, men som inte läst andra, ändå ska kunna vara med i denna cirkel. I den mån texten i tredje bandet blir svårförståelig för dem som inte läst det andra bandet finns det ju möjlighet för oss som läst detta band att lägga ut texten. Föreliggande text är ett modest försök att sammanfatta andra bandet, för att underlätta förståelse av det tredje.

Det är påfallande hur lite sekundärlitteratur och studiehandledningar som finns till det andra bandet. Den sista avdelningen där Marx presenterar sina berömda reproduktionsscheman är visserligen ganska vida diskuterad, både 1900-talets socialistiska arbetarrörelsen och bland ekonomer av facket. Men utöver detta är bristen på sekundärlitteratur stor.

Ett problem med att läsa Andra bandet är att Marx själv aldrig förmådde slutföra redigeringen av det. Istället är det Engels som försökt bringa ordning i de manuskripthögar som Marx lämnade efter sig. Ibland känns det tydligt att K2 inte är en färdig produkt, något som gör läsningen betydligt svårare, både i det att textens kvalitet är mycket sämre en i K1 och i det att innehållet inte alltid känns helt färdigt. Vissa avsnitt består av upprepningar, och vissa avsnitt känns alldeles för långa och rent ut sagt svamlande. Som en cirkeldeltagare uttryckte det: “Det här är görtråkigt... marxigt.” Som vanligt i Marx’ texter finns det dock hela tiden en hel del guldkorn som ibland ligger begravda i bråte av konstiga räkneexempel och utfall mot för länge sedan glömda ekonomer.

Andra bandet består av tre avdelningar: I.Kapitalets formförändringar och deras kretslopp, II. Kapitalets omslag och III. Det samhälleliga totalkapitalets reproduktion och cirkulation.

Jag kommer, så snart jag får tid och ork, att gå igenom avdelning för avdelning.

(To be continued...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar