lördag 13 oktober 2012

1918-12-04: Kvinnorna och valet

I december 1918 gick Göteborg till stadsfullmäktigeval. För första gången fick kvinnor delta, någon som SSV förstås tog fasta på. Det ska dock sägas att valresultatet blev uselt. Varken Sofia Svensson, eller någon annan vänstersocialist fick ta plats i stadsfullmäktige.


Ur Västsvenska-kuriren:

Med glädje konstatera vi kvinnor, att vänstersocialisterna såsom första namn på sin valsedel för stadsfullmäktigevalen i 2:dra kretsen, upptaga en kvinna, därmed visande, att de faktiskt vilja ha en kvinnlig representant, och ej endast som andra partier söka vinna kvinnornas röster genom att någonstädes nederst på listan (resp. 4:de och 9:de(!) namn) placera en kvinna. De ha också lyckats vinna en särdeles god kandidat, nämligen folkskolläraren och barnavårdsmannen Sofia Svensson. Genom sitt mångåriga med aldrig sviktande energi bedrivna arbete såväl inom skolan, som på´skilda sociala områden har hon gjort sig så väl känd inom vårt samhälle, att vi ej behöva mycket orda om hennes lämplighet för mandatet ifråga. Några synpunkter blott. Av vikt för oss kvinnor särskilt är att få en representant, hemmastadd med och intresserad för sådana frågor som barnavård, ungdomens uppfostran, barnbespisning o. dyl. och icke minst bostadsfrågan. Fröken Svensson har nämligen under sin verksamhet som folkskollärare i ett av de fattigaste distrikten samt som krets ombud i barnavårdsnämndes haft rika tillfällen att studera de mindre bemedlades bostadsförhållanden.
Fröken Svenssons klara förståd, varma hjärta och omutligt självständiga väsen borgar för, att hon som stadsfullmäktig skulle göra en god insats i vårt samhälles utveckling till större rättfärdighet.
Vi anropa därför icke blott arbetarepartiets kvinnor, utan kvinnor av alla partier, som önska en dugande representant för kvinnornas och kanske främst barnens intressen inom samhället.
Rösten fredagen den 6 dec. 1918 med den valsedel vars första namn är Sofia Svensson.
Kvinnliga väljare inom 2:dra valkretsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar