torsdag 18 oktober 2012

Första maj 1919


Här kommer en rapport från Vänsterpartiets första maj-firande i Göteborg anno 1919. Ur Västsvenska Kuriren.

"1 maj i Göteborg. En demonstration i strålande sol
Vänsterkommunens demonstrationståg hade av vederbörande myndigheter placerats på övre delen av Linnégatan vilket dock ej hindrade en talrik tillslutning till våra led. Till omkring 3000 beräknades demonstranterna under Vänsterkommunens fanor och standat medan högerkommunens avdelningar samlade omkring tredubbla antalet.
Vårt partis avdelning hade ett 20-tal fanor och standar. Inskriptionerna å dessa väckte livlig anslutning genom sin revolutionära prägel och de aktuella krav som däri manifästerades. Inskriptionerna 'Leve revolutionen i - Ryssland' och 'Ned med kapitalister och jobbare. Fram för arbetets diktatur', mottogas med bifallsrop. Likaså 'Fram för den tredje internationalen', 'Kom ihåg författningskompromissen som berövat ungdomen rösträtten', '8 timmars arbetsdag. Arbetare. Tag saken i egna händer", och en mängd andra inskriptioner.
I spetsen av tåget gick Lindholmens och Hissingstads käcka ungdomar som hade samlats under sin fana ute vid Porslinsfabriken på Hissingen och i ordnat tåg marscherat in till uppställningsplatsen.
Under sång och leverop, från de olika avdelningarna, för Revolutionen och arbetareklassens revolutionära socialistiska kamp, gick så tåget den sedvanliga vägen ut till Heden där uppmarschen skedde kring 3 talarstolar.
Omkring en 8- à 10-tusen åhörare som med spänd uppmärksamhet följde talarnas utläggning av ämnet för dagen och med bifall och entusiasm gav sin anslutning tillkänna samt godkände vårt partis 1 maj-resolution."

"Arbetarefästen å Ullervi
Vänsterkommunens vår- och 1 maj-fäst på Ullervi blev synnerligen vällyckad. Musik och sång i långa banor samt ett överdådigt gott humör hos de besökande gjorde den vackra kvällen till en verkligt trevlig sådan för de 4,000 deltagarna.
En fotbollsmatch spelades mellan Virgo & Kamraternas B-lag varvid Virgo segrade. Hur detta var möjligt är inte gott att säga, möjligen råkade någon förlupen kula gå mellan stolparna. Många vackra bollar spelades, både höga och långa men mera sällan såg man någon ansats till spel.
Göteborgs gymnasikförening hade en mycket lyckad uppvisning. Fö dem som inte aktivt deltagit i idrotten eller varit speciell fotbollsdåre, göra sig nog reflektionerna att gymnasik är oändligt mycket vackrare än fotboll. Man såg inte ansträngningarna, allt gick lugnt och jämnt, men man visste att de funnos där. Säkerligen var denna uppvisning en mycket god propagande för gymnastken. Bifallet tycktes aldrig vilja sluta.
Nationaldanssällskapet hade en vacker uppvisning av danser varibland förekom Vingåkersdans, skrälåt m. m.
I gångtävlan blev järnarbetare n:r 1 med järnvägsmännen som 2:a, I dragkampen segrade kullagerfabrikens lag. Som god tvåa kom järnarbetarnas politiska klubbs lag. De flästa besökande saknade väl dansen, men säkerligen var, trots detta, ingen missbelåten med sin 'dag'."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar