söndag 18 november 2012

Göteborgs Arbetares Idrottsklubb 1925

En artikel ur "Västsvenska kuriren" 1925-06-17. Jag vet inte om Gbgs AIK är samma som som Gbgs AIF, eller om det rör sig om två olika klubbar.

"Göteborgs Arbetares Idrottsklubb.
Gbgs Arbetares idrottsklubb bildades den 26 maj 1924, så klubben har alltså inte existerat mer än ett år, men kan ändå se tillbaka på en livlig verksamhet. Från början var det ett 40-tal arbetarpojkar från Hisingen, som satte igång klubben. Våra belackare spådde - ett kort liv. Om ett par månader, så är det slut med klubben, påstod man. Men spådomarna slogo slint, det fanns kärnvirke i pojkarna, framåt bara lydde parollen. Under förra sommaren spelades fotboll med ett senior och ett juniorlag. Allmänna idrotten hade blott ett fåtal intresserade, på grund av att träningsplats saknades. I vinter har klubben haft en gymnastiktrupp på 25 st. unga, friska pojkar och där tränades även i höjdhopp och 7 av pojkarna klarade 160 cm. och det är inte dåligt, bäst flyger 'Tossan' över. Klubben har i år hyrt mark till en egen plan ovanför N. K. A:s fabriker och å densamma har erhållits tillstånd att uppföra ett klubbhus som blir 6X9 1/2 m., alltså rätt så stort, arbetet å detsamma påbörjas om en månad. Arbetet å plan har bedrivits rätt energiskt, men det återstår ännu en hel del arbete, alltså blir det att ta nya friska tag så blir den färdig och då torde det bli en av Hisingens bästa. Klubben har på grund av det myckna arbetet inte fått tillräckligt tid över till träning - varken i fotboll eller allmän idrott, men trots detta har pojkarna givit vackra insatser för klubben. På terränglöpningarna i våras löpte 'Bagarn', 'Gubben', 'Bror' och 'Geget' bra, och nu i de pågående propagandatävlingarna mellan Hisingsföreningarna har våra juniorer hedrat klubben, utan någon träning de har tagit både 1, 2 och 3 priser, främst bland juniorerna är E. Forsgren, med de övriga, Sven, Harry, 'Sotarn', lilla Allen, m. fl. har fina resultat, bra, pojkar! blott lite mera träning bara.
Fotbollslagen har gjort en lyckad start, det käcka juniorlaget ligger på första plats och av alla tecken att döma, så det laget hem serien. Seniorlaget ligger på andra plats i sin klass tills vidare. Ja, detta är en kort återblick på klubbens verksamhet på 1-årsdagen. Resultatet är alltså ej dåligt. Arbetarungdom, anslut Er till Gbgs Arb. Idrottsklub. Fram för den sunda idrotten till arbetarungdomen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar