fredag 16 november 2012

Göteborgs Vänsterkommun godkänner med överväldigande majoritet anslutningsvillkoren till III Internationalen

Ur "Västsvenska kuriren" 1921-02-26. I Göteborg är stödet för Kominterns anslutningsvillkor mycket stort inom partiet.

"Göteborgs Vänsterkommun godkänner med överväldigande majoritet anslutningsvillkoren till III Internationalen
522 röster mot 24.
Göteborgs Vänsterkommuns omröstning om partiets ställning till III Internationalen har pågått under februari månad och avslutades på torsdagen. Deltagandet har varit livligt att inalles har 546 röstsedlar avgivits.
Propositionsordningen var fastställd på följande sätt: För representantskapets majoritetsresolution röstades ja, för minoritetsresolutionen nej.
Ja innebar alltså, att partimedlemmarne med principiellt godkännande av internationella kongressens beslut bekräftade partiets ställning om anslutning till III Internationalen.
Nej innebar ett principiellt förkastande av de 21 teserna.
Omrösningsresultatet utvisade, att 522 röstat ja, 19 nej och dessutom har avgivits 5 neutrala röster."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar