fredag 25 januari 2013

Bussiga flickor

Fortsätter att lägga upp artiklar ur Väst-svenska Kuriren, de västsvenska kommunisternas tidning på 1920-talet. Nu en något förvirrad text om hur "Kung Jazz" gör "flicksnärtor" av de unga kvinnorna.

1924-01-09:
"Bussiga flickor"
Flicksnärtorna som fyller gator o. torg, biografer och hem, äro inte så utan betydelse som man kanske tror - eller som de själva tro.
Det är inte betydelselöst att det är ont om flickor, kvinnor och gott om - flicksnärtor. Flicksnärtorna intaga för stor plats! De träffa i åldrar, ända upp mot 25 år. Det är en skam för vår kulturella ståndpunkt, som ju lär vara högre än gågna tiders. Jazzen är emellertid att betänkligt faktum. Den har angripit något som förre inte varit i fara i den vägen - den innersta, känslan.
Man erkänner att man är ytlig o. så skrattar man och menar kunna ursäkta sig själv genom att säga: Varför skulle man inte ha roligt!
Men det är en annan sak! Att ha roligt missunnas inte - men roligt får inte vara detsamma som ytlighet. Man lurar sig själv - och det är minsann inte roligt - med att säga, att man måste vara ytlig. Det är bara en slöhet, det är att smeka sitt samvete - så länge man sover. Men det finns något som heter "ett förfärligt uppvaknande".
Flicka - kvinna - det vackraste på jorden för en man! Vad har våra dagars flicksnärtor gemensamt med det vackra? Det som förr kallades "skön jungfru". Det träffas ingenstädes nu.
Det är kung Jazz' verk. Han förstår att begagna sig av människans svagheter - fegheten, ryggradslösheten, benägenheten att göra som andra gör, svagheten för det som är "populärt".
Det gäller att skapa en ny generation! Stark skön, god, glad! Men hur länge kan det dröja? Den gamla är gammal, ut leken - men utövar tyvärr ännu inflytande. Den unge är redan förd på villovägar, i stort sett.
Och sedan...
Skapa nya flickor, glada, sprudlande, ja vilda, men bara något ansvarsfyllda, reflekterande och duktiga - "bussiga!" Sådana "som männen älska", men också vilja gifta sig med.
Låt inte kvinnan sjunka till djur utan djurets bestämmelse. Mannen lever ändå alltid enligt sin bestämmelse...
Skapa goda kvinnor - och de skola leda männen. Börja inte med att omskapa mannen. Han gör det han vill - om kvinnan vill!
Vår livssyn är rutten. Den som betyder allt! Vår generation är på avvägar. Inte "förvillad", så som hänt förr i mänsklighetens historia - nej nu angripes det väsentliga hos människan, hennes innersta tankar, känslan för livet - ideal är nu för tiden "nöjen" och pengar. Hos flertalet, det är det sorgliga.
Men inte gräla om människornas låga nöjen! Giv dem istället smak för det bättre. I skolan och i hem! De ska bli tacksamma för det. De ha nämligen alla samvete. Att ideligen tysta ner samvetet, det är en plåga och det sänka människan steg för steg.
De ha förutsättningarna, människorna! Det är dumt att söka höja dem högre än de orkar med. Det är dumt att klandra dem för deras böjelser, och deras slapphet. Men - det är skam, att ej hjälpa dem ta vara på det av värde, som finns hos dem! De vilja mer gott än de orka med. De ha rätt att fordra den hjälp de behöva.
Goha

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar