tisdag 19 mars 2013

Kort om Kurz #2

Fortsätter min "Auseinandersetzung" med Kurz. Som alltid när man stöter på en ny teori tar det lång tid innan man förstått vad den handlar om. De här små texterna får väl närmast ses som mitt eget försök att långsamt närma mig Kurz teori. Troligen är de oläsbara för de flesta andra.

Det som jag först slås av är Kurz tankerikdom. Jag vet inte om jag håller med honom eller tycker att hans teorier är meningsfulla, men det är slående hur nedtystad den Marxinfluerade kapitalismkritiken är i Sverige. Kurz bok ("Geld ohne Wert") fanns exv. inte på ett enda universitetsbibliotek i Sverige (enligt libris) innan jag föreslog Göteborgs UB att beställa in den. Samma sak med Michael Heinrichs "Wissenschaft vom Wert". Detta kan kanske delvis bero på att böckerna är på tyska och inte på engelska. Men det faktum att de inte finns översatta till engelska säger väl någon om hur marginaliserade de är. (Kurz bok är visserligen ny, men Heinrichs har ju ett drygt decennium på nacken och borde, i den bästa av väldar, vara intressant nog att översättas.) För vi är väl ändå överens om att det behövs en kritisk kritik mot kapitalismen, och att den vanliga "vänster"-kritiken ofta är väldigt ytlig.

Kurz skriver: "De kapitalistiska Zumutungs-förhållandena [hur fan ska man översätta 'Zumutung'?] skriker mer än någonsin efter en radikal kritik, men de sådan kritik är under de förändrade historiska villkoren inte mer formulerbar med marxismens tolkningsraster och därför paralyserad." (s. 13)

Jag håller med, om man med "marxism" menar de mer eller mindre "ortodoxa" teorier som gått under namnet "marxism" under 1900-talet. Menar man istället Marx ekonomikritik är jag inte lika säker, även om denna också, förstås, är i behov av omtolkning och vidareutveckling.

Kurz förhåller sig kritisk, för att inte säga avvisande, mot all hittills varande marxism. Såväl "ortodoxin" som "revisionismen" betecknar han som "positivistisk". De har i grunden missförstått ekonomikritikens kategorier och tolkat dem som "definitioner av det objektiva och i stor utsträckning transhistoriska sakförhållandet att en s. k. ekonomi rakt av kan förstås som en förmenad "bas" i mänskliga samhället." (s. 19)

Det är mig emellertid fortfarande ytterst oklart vad Kurz själv vill. Han nämner i förbigående att han står för en "wert-abspaltungskritische Interpretation", vad det nu innebär.

Fortsättning följer.

2 kommentarer:

  1. Boken är lite underligt disponerad, så mycket får sägas. Börjar i en polemik (vilket gör att den situeras i en "inomtysk" debatt med resultatet att den aldrig kommer att översättas) för att gradvis närma sig kärnfrågan: historieteori eller historiefilosofi. Jag uppfattar att Kurz ärende är en radikaliserad formkritik där fetischformernas historiska specificitet artikuleras tydligare än vad någon gjort tidigare. Nytt är att Kurz förlitar sig kraftigt på historikern Jacques Le Goff, men dit kommer boken först i slutet. Lite underlig disposition alltså.

    Penningformen är förvisso nödvändig för kapitalismen, som Heinrich betonar. Men samtidigt är det först inom kapitalismen som det alls existerar pengar (i bemärkelsen penningsform), menar Kurz. På den senare punkten är Heinrich möjligtvis mer oklar, då han inte ägnar nämnvärt intresse åt det historiska problemet om kapitalismens uppkomst. Kurz tar däremot hönan-eller-ägget-problemet vid hornen och kommer fram till en materialistisk förklaring som betonar "eldvapnens politiska ekonomi". Detta blir samtidigt en polemik mot traditionsmarxismens implicita tanke om en underliggande Ausbeutungswille (vilket ju är att psykologisera och individualisera kapitalismen).

    Jag går själv igenom boken på nytt och gör anteckningar som jag tänker sammanställa på Copyriot. Ser fram mot dina fortsatta inlägg!

    SvaraRadera
  2. Die Wissenschaft vom Wert håller på att översättas av Alex Locasio (som också översatte Zur kritik... till engelska) för HMs bokserie.

    SvaraRadera