lördag 7 september 2013

Vem står bakom Politiken?


1916 grundade vänsteroppositionen inom Socialdemokratiska partiet en egen tidning: Politiken (som senare skulle bli Folkets Dagblad - Politiken). Redan från början misstänkliggjordes de internationalistiska vänstersocialisterna. Den konservativa tidningen Nya Dagligt Allehanda insinuerade att partiet fick pengar från Ryssland - väl att märka det förrevolutionära Tsarryssland. Politiken svarar med följande ironiska artikel. (Observera att man använde sig av den kortlivade stavningsform som kommit att kallas nystavning, vilken var populär bland vissa radikaler på den här tiden)

---

Vem står bakom Politiken?
är en fråga, som satt åtskilligt med myror i huvet på en del av huvudstadens avisor.
Den aktade okände i Nya Dagligt Allehanda t. ex. har redan för länge sedan låtit världen förstå, att det här rör sig om ett alldeles enastående ruskigt fall och att ryska rublar ha rägnat i en jämn ström ned i våra kassavalv.
Som vanligt är det bara halva sanningen, som Allehandas vaksamma öga har uppdagat. Den hela är vida ruskigare, vadan vi, sedan länge marterade av infernaliska självförebråelser, begagnar tillfället att lätta vårt samvete gemen att avlägga en fullständig bekännelse.
Det är storfurst Nikolaus personligen som ursprungligen stod bakom Politiken och som egenhändigt knöck storkovan ur ryska statskassan för att få ett svenskt organ, sig och den panslavistiska tanken värdigt.
Där tror jag, att Ljunglund blev bräckt! Men det blir ännu värre.
Den amerikanske miljadören John D. Rockefaller senior - inte Rotschild, som oriktigt uppgetts - vilken fått nys om projektet satte sig genast medelst ett trådlöst telegram i förbindelse med oss som i torsdags förra veckan och meddelade, att han ville, inte endast löst ut Nikolaus Nikolajevitsch ur affären utan även att, så länge Politiken bibehöll en klar socialistisk färg, till redaktören och redaktionssekreteraren utbetala ett månadsgage av 50,000 dollar.

Källa: Politiken, 1916-4-29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar