lördag 6 oktober 2012

Kommunala valen 1920

Redan 1920 var det dags att gå till val igen. Detta val kännetecknas framför allt av kraftigt sjunkande valdeltagande. I Göteborg brydde sig endast 29,1% av de röstberättigade om att gå till valurnorna (36,8% av männen och 23,2% av kvinnorna). I rikets helhet hade 430 008 personer röstat vid stadsfullmäktigevalen året innan. Nu stannade siffran på 252 473. Vänstersocialisterna fick endast 7 359 röster, alltså 2,9%, en minskning med 2,0 procentenheter. Sammantaget minskade antalet vänstersocialistiska stadsfullmäktige från 144 till 127 (Stockholm undantaget, då huvudstaden inte gick till val 1920). Att förlusten inte var större beror på att endast hälften av mandaten stod på spel. Den andra hälften hade 1919 vals på fyra år och kunde således sitta kvar.

Resultat i Västsverige
Av någon anledning ställde SSV bara upp i en av Göteborgs tre valkretsar. Där fick man 201 röster, vilket motsvarar 1,6% av rösterna. Räknar man staden i sin helhet fick SSV rekordlåga 0,6%. Mandaten gick till SAP (29), Högern (20) och Liberalerna (11).

I Bohuslän i övrigt ställde SSV endast upp i Lysekil, där man fick 40 röster (3,0%, inga mandat).

I Älvsborgs län fick SSV 165 röster i Vänersborg (10,1%), vilket renderade ett nytt mandat jämte de två man redan tidigare besatt. I Åmål ställde SSV upp på en gemensam lista med SAP. Man använde alltså inte bara gemensam partibeteckning, utan samma lista. Partierna fick tillsammans 629 röster (46,6%). SSV fick ett nyvald mandat jämte det som man redan hade.

I Skaraborg gick det generellt sett bättre för SSV än i angränsande län, även om man minskade även här.
Mariestad 67 röster (5,5%, -0,9)
Lidköping 265 röster (15,6%, -4,9)
Skara 180 röster (15,0%, +2,3)
Skövde 180 röster (13,1%, -3,5)
Hjo 0 röster
Tidaholm 133 röster (17,3%, -7,2)
Falköping 58 röster (4,8%, -2,5)
Partiet var fortsatt representerad i samtliga stadsfullmäktige, med undantag för Hjo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar