lördag 6 oktober 2012

Stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1918

1918 hölls det stadsfullmäktigeval i Göteborg. Detta var första gången som det Socialdemokratiska vänsterpartiet ställde upp i detta val. Man använde tillsammans med Socialdemokraterna partibeteckningen ”Arbetarepartiet”, men ställde upp med egna listor. Av någon okänd anledning finns valet inte med i den valstatistik som Statistiska centralbyrån lagt upp på sin webbplats. Jag har frågat varför, och fått svävande svar. Sammanställningen nedan bygger därför på uppgifter ur den samtida pressen.

1918 års stadsfullmäktigeval var de sista där den 40-gradiga skalan användes. I korthet innebar detta att det inte var mantalslängden, utan skattelängden, som avgjorde om man hade rösträtt och i så fall hur många röster man fick. 40 var max.

Vid 1917 års val till andra kammaren (med lika rösträtt för alla röstberättigade, vilket uteslöt kvinnor, fattigunderstödstagare m. fl.) hade SSV fått 7,8% av rösterna i Göteborg. Vid stadsfullmäktigevalet gick det inte lika bra.

Göteborg var uppdelat i tre valkretsar. I första valkretsen ställde Knut Senander upp som första namn för SSV. Partiet fick här 7584 röster, vilket kanske låter imponerande. Men dessa röster motsvarade endast 444 röstande. En genomsnittlig vänstersocialistisk röstande hade alltså 17 röster.

Resultat i första valkretsen:
Högern 48 388 röster (30%), 1 901 röstande (24%), 25 röster / röstande
Liberalerna 34 709 röster (21%), 1 506 röstande (19%), 23 röster / röstande
Högersocialisterna 70 498 röster (44%), 4 136 röstande (52%), 17 röster / röstande
Vänstersocialisterna 7 584 röster (5%), 444 röstande (6%), 17 röster / röstande.

Valda stadsfullmäktige blev fem högersocialdemokrater, två liberaler och tre höger.

I stadens andra valkrets var SSV:s toppnamn Sofia Svensson, sedemera partiets första stadsfullmäktig. I valet 1918 var hon dock långt i från att få en plats.

Resultat i andra valkretsen:
Högern 64 649 röster (42%), 2 490 röstande (33%), 26 röster / röstande
Liberalerna 45 412 röster (30%), 1 939 röstande (26%), 23 röster / röstande
Högersocialisterna 37 211 röster (25%), 2 521 röstande (33%), 15 röster / röstande
Vänstersocialisterna 3 690 röster (2%), 239 (3%) röstande, 15 röster / röstande

Valda stadsfullmäktige blev tre högersocialdemokrater, tre liberaler och fyra höger.

Det är troligt att SAP och SSV hämtade sina väljare ur ungefär samma grupper. Det antal röster som varje röstande hade tyder på detta. Och ungefär samma sak med Högern och Liberalerna, även om Högerns sympatisörer föga överraskande tenderar att ha ännu fler röster.

Tyvärr saknar jag i dagsläget information om den tredje valkretsen. Men det kan kanske göra det samma. Valet var en parentes. Redan några månader senare hölls nämligen val igen, denna gång med lika rösträtt, om än inte allmän. Mer om detta val kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar