lördag 17 november 2012

En spårvagnskonduktörs tankar 1923

Ur "Västsvenska kuriren" 1923-08-04.

En 'Arbetets Dag' på spårvagnen.
En spårvagnskonduktörs arbete är varken så lätt eller behagligt som många tror, detta har t. o. m. Göteborgstidningen erkänt; i sommar i synnerhet har det varit ganska arbetssamt. Men även detta arbete kan ha sitt intresse. Har man lust att studera olika slag av folklynne och kontrasterna mellan olika samhällsklasser så har man här ett ypperligt tillfälle. Det är många olika skiftningar under dagens lopp, ända från de tidiga morgonturerna då proletärerna åker till grottekvarnen och till de sena nattimmarne då nattvandrare ge sig på hemväg. I arla morgonstund kommer arbetare, de ha i regel bråttom att döma av att de springer för att hinna med första vagn som synes, detta är förrästen betecknande för de flästa trafikanter. Arbetarne gå, sedan de väl kommit på vagnen, lugnt och stilla in och sätter sig, de ser slöa och liknöjda ut, knappast ett ord höres i vagnen, de har en arbetsdag framför sig i grottekvarnen, de skola nöta bort en del av sina krafter åt den profithungriga kapitalismen, de vet på förhand hur lite de själva förtjänar under dagen lopp, men inte hur mycket bolagsherrarna stjäl från dem. Är det märkvärdigt att de se intresselösa ut, är det märkvärdigt att de har endast har en tanke: att klockan snart måtte slå frihetens timme på e.m. Nej det är inte alls att förundra sig över; men arbetsledarne, de som kommit upp ett pinnhåk, i stadsfullmäktige, riksdag etc., de kritisera massorna för deras slöhet, men massorna har blivit besvikna på sina 'ledare' och tack vare slöheten så sitter herrarna kvar, är det någon som kastar ut dem så är det borgarna.
Det är förklarligt att arbetarna efter alla svikna förhoppningar blir liknöjda men det är inte försvarligt, för med detta gräver de sin egen grav, men kom ihåg att en stor del av ansvaret vilar på deras ledare.
Nåväl, klockan, de obevekliga tidemätaren, har hunnit över åtta, nu kommer en ny kategori, det är affärsanställda, kontorspersonal o. d. De ha sovit ett par timmar längre men se ändå sömniga ut, de äro också proletärer men vill inte låtsas om det. Nu köpes 'Morgonposten' och man försöker pigga upp sig med någon sensationshistoria, träffas en riktigt fet sådan så uppstår det livliga samtal. Denna kategori har ett synligt intresse, det är nöjen och sensation, samt ett dolt intresse, som de har gemensamt med övriga proletärer, och det är hur pengarna skall räcka till.
Emellertid har klockan hunnit fram till 10 och 11, nu kommer samhällets grädda - eller som jag är böjd att kalla dem, samhällets avskum - och uppträder på arenan. De se ut som de ville säga: flytta på er för här kommer jag. Det är blodsugare av olika kulörer och är inte trevliga att komma i onåd med på 'morronkröken'; det går ännu svallvågor i deras tjocka magar efter huvudrestaurangens fina viner. Men för närvarande höjes stämningen något vid denna tid på dagen då utställningsbesökarne börja äntra vagnarne från båda sidor och är det onsag eller lördag så har vi även torgmadammerna, om man lyckas hitta dem i vagnen bland äggkorgar, grönsaker och blommor. De ha i regeln endast 15 öre kvar i koppar, de andra pengarna har omsatts i varor av olika slag. Men för att återgå till främlingarna så gör de ett livaktigt inslag på spårvagnarne. Här kommer t. ex. en storbonde från Skåne, han skall betala för sju st., hela familjen och lite till, han prutar minsann inte på örena utan drar upp en späckad plånbok och betalar med stolt min. Vidare kommer danskar och normänn; 'vi skal til utstillingen, vil de vaere snill og si ifra', engelsmän och amerikanare skall till 'exhibition', tyska sjömännen promenerar, de har inga pengar. Framåt kvällen är det folk av olika nationer och samhällsklasser fullkomligt sammanblandade, nu måste man vara en smula människakännare för att särskilja dem, det är många gånger inte så lätt att skilja mellan en butiksfröken och en gulschmadam. Ju längre tiden lider på kvällen ju bättre blir humöret; det är raka motsatsen till vad det borde vara, om morgonen skall människan vara utvilad och pigg och en naturlig trötthet framåt kvällen, men tack vare ett förvrängt samhällssystem så får man dagligen bevittna alla möjliga onaturliga förhållanden, vilka ingen helt och håller gör sig fri ifrån.
J- J-n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar