lördag 16 mars 2013

Kort om Kurz #1

Har börjat läsa ”Geld ohne Wert” (”Penning utan värde”) av den nyligen avlidne tysken Robert Kurz. Känner inte till särskilt mycket om honom sedan tidigare, mer än att han varit med i tidskriften Exit!. Jag kom i kontakt med hans namn i samband med att jag läst och läst på om den likaledes tyske Michael Heinrich och hans bok "Wissenschaft vom Wert" ("Vetenskapen om värdet").

Kurz positionerar sig i opposition till såväl Heinrich och "die neue Marx-Lektüre" ("den nya Marx-läsningen") som den nyortodoxa marxismen, med Wolfgang Fritz Haug som främsta namn. Kurz ägnar den del möda åt att hitta invektiv mot dessa båda riktningar. Det är däremot lite oklart var Kurz själv står. Jag har hittills bara läst en tredjedel av boken, så egentligen är det väl för tidigt att säga någonting överhuvudtaget, men jag ger mig ändå in i ett försök att sammanfatta Kurz kritik.

Kurz börjar med att presentera fyra teman eller projekt:
1. Problemet med förmoderna och förkapitalistiska samhällen (Kurz använder ordet "Sozietäten" istället för det vanligare "Gesellschaften". Oklart varför.) och deras grundläggande skillnad gentemot det modernas "ekonomiska" församhälleligande ("Vergesellschaftung" - kommer inte på någon bättre översättning just nu).
2. Kapitalets konstitueringsprocess i det tidigmoderna samhället.
3. Kapitalets logik och kategoriala sammanhang eller dess kretslopp i sin egen reproduktionsproces.
4. Kapitalismens dynamiks inre självmotsägelser och skrankor.

Det framgår inte varför dessa fyra områden förtjänar behandling. Men det kanske blir tydligare längre fram.

Fortsättning följer inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar