torsdag 6 februari 2014

Ny Dags programförklaring 1930-01-02

Efter SKP:s splittring 1929 kom en stor del av partiets press att gå över till kilbomspartiet. Det blev till att starta nya tidningar för SKP, exv. Arbetartidningen i Göteborg och Ny Dag i Stockholm.

Tiden präglades av hårdhet från alla håll. Kapitalismens "stora depression" hade inletts med massarbetslöshet som följd. I detta läge valde kommunisternas att gå till offensiv. De ansåg att revolutionen kunde ske när som helst, och att det i detta läge var centralt att skilja "de arbetande massorna" från förrädarna inom socialdemokratin. Hotet från fascismens underskattades. Därav den hätska tonen mot medtävlarna inom arbetarrörelsen.

---

NY DAG riktar i dag för första gången sin revolutionära röst till de arbetande massorna i Sverge, NY DAG, centralorgan för Sverges kommunistiska Parti, sektion av Kommunistiska Internationalen, kommer ut i en tid av skärpta klassmotsättningar, i en tid av en ny begynnande världskris, i en tid då imperialisterna rustar febrilt för sitt nya krig mot Sovjet-Unionen, i en tid då bourgeoisin med hjälp av fackliga byråkratin och socialfascisterna går till allt brutalare angrepp mot arbetarna, i en tid då renegater och fanflyktingar svikit den revolutionära kampfronten i en tid av begynnande revolutionärt uppsving inom arbetarrörelsen, i en tid då den svenska arbetarklassen ånyo står inför offerfyllda, hårda strider.
NY DAG skall bli kamporgan för arbetarklassen och landsbygdens utsugna massor. NY DAG skall sträva att förena dessa massor i ett revolutionärt kampförbund för kapitalismens störtande. NY DAG skall bli det revolutionära proletariatets orädda och omutliga förkämpe i alla dess strider, alltid redo att försvara arbetarklassens sak mot alla dess fiender, mot socialfascister och renegater, för Kommunistiska Internationalen, mot de mondistiska splittrarna, för proletariatets revolutionära enhet, mot imperialisterna, för Sovjet-Unionen, mot kapitalmakten och dess organ, den borgerliga staten, för proletariatet diktatur.
Därför måste alla klassmedvetna arbetare, alla utsugna och förtryckta i stad och på land samlas kring NY DAG, den kommunistiska rörelsens ledande organ:
Ned med borgarnas, socialfascisternas och renegaternas press!
Fram för NY DAG, de arbetande massornas revolutionära kamporgan!
SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI, Sektion av Komintern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar